Bliv Medlem af foreningen ØHAVSMARKEDET
Indmeldelse i Foreningen Øhavsmarkedet skal ske til Kassereren.
Benyt venligst Øhavsmarkedets postadresse eller e-mail.
Se siden "Kontakt"


Kontingent 2018 for
En person          100 kr.
Husstand           150 kr.
Støttemedlem     50 kr.

Indbetaling af kontingent
Fynske Bank, Rudkæbing AfdelingReg.nr. 0860 - Konto nr. 8159413714
I rubrikken Meddelelser til modtager bedes anført "Kontingent"